خدمات ماخدمات ما

پیش فروش: نیازهای مشتریان را درک کنید و فعالانه به اطلاعات پاسخ دهید . امضای قرارداد بر اساس تقاضا.

در فروش: قبل از تحویل، کیفیت محصول را به شدت کنترل کنید. پس از ثبت سفارش، فروشنده باید به موقع خریدار را از زمان تخمینی تحویل و دریافت مطلع کند، کالا را به موقع تحویل دهد و ابتکار عمل را برای کوتاه کردن زمان انتظار مشتریان برای خرید انجام دهد.

پس از فروش: نگرانی مشتریان را برطرف کنید.<. /p>