بازار تولیدبازار تولید

بازارهای منطقه‌ای برای فروش محصول: سرزمین اصلی چین، هند، تایلند، کره

دستاوردها: صنعت انرژی و باتری جدید چین بیشترین سهم را دارد. با حجم تراکنش سالانه 300 میلیون.

mapasia.gif