تجهیزات تولیدتجهیزات تولید

از زمان تأسیس شرکت، با روحیه پیشرفت مثبت و بهبود مستمر، این شرکت به طور متوالی تکنولوژی تولید و تجهیزات تولید جدید را از جهان برای بهبود درجه کیفی و مقیاس تولید محصولات خود معرفی کرده است. در حال حاضر، این شرکت دارای انواع ماشین آلات و تجهیزات است: دستگاه کابل کشی، دستگاه رشته، دستگاه مخلوط لاستیک، دستگاه سیم برش کامپیوتری، دستگاه ترمینال اتوماتیک، کوره لحیم کاری، دستگاه قالب گیری تزریقی، دستگاه مهر زنی و انواع ابزار تست استاندارد ایمنی.