برنامه کاربردی محصولبرنامه کاربردی محصول

این محصولات به طور گسترده در باتری های لیتیومی انرژی جدید، موتورهای بزرگ استفاده می شوند. ، حمل و نقل ریلی، سیم های خودرو، انرژی فتوولتائیک، روبات ها، روشنایی LED، حسگرها، تجهیزات اتوماسیون، لوازم خانگی مختلف و تجهیزات الکترونیکی.